Sözlükte "motorin" ne demek?

1. Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağmotorin

Motorin kelimesinin ingilizcesi

diesel oil, diesel fuel
Köken: Fransızca